A A A
Home
  • Pin It
  • Pin It

Stinafo zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte

Veel van hen krijgen helaas niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Dat komt omdat regelgeving en het werk van instanties vaak niet goed op elkaar aansluit en er minder geld vanuit de overheid of zorgverzekeraars beschikbaar is.

Stinafo wil deze jongeren een eerlijke kans geven. Daarom helpen we ze bijvoorbeeld als ze aangepaste hulpmiddelen, vervoer of leermiddelen nodig hebben. Zodat zij net als ieder ander kind kunnen leren, spelen, eropuit gaan en sporten. Zodat ze zoveel als maar kan, mee kunnen doen in onze maatschappij. 

De missie van Stinafo is dan ook: “Omdat geen enkel gehandicapt kind noodzakelijke hulp mag ontberen als gevolg van ontoereikende regelgeving of het ontbreken van middelen biedt Stinafo als vangnet in zulke gevallen uitkomst.” Ofwel, Stinafo biedt hulp voor kinderen met een handicap als zij geen of onvoldoende hulp krijgen van overheid, zorgverzekeraars of speciale fondsen.

Die hulp is alleen mogelijk door de steun van velen. Stinafo is een kleine betrokken stichting met een onbezoldigd bestuur en geheel afhankelijk van donaties. Uw donatie en steun telt en samen maken we het verschil voor alle kinderen met een handicap.

STINAFO is de afkorting van Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind