Erkend Goed Doel

door Centraal Bureau Fondsenwerving

Stinafo is vanaf 1 april 2018 naast een erkende ANBI ook erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Deze erkenning maakt extra duidelijk aan gevers dat zij te maken hebben met een betrouwbare organisatie waaraan men met een gerust hart kan geven.

Kwaliteitseisen

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunt u ervan uitgaan dat Stinafo:
• Bijdraagt aan een betere wereld
• Zorgvuldig omgaat met iedere euro
• Verantwoording aflegt
• Zich laat controleren
• Respectvol omgaat met donateurs

Toezichthouder CBF controleert deze kwaliteitseisen door erkende goede doelen jaarlijks te checken en eens in de drie jaar uitgebreid te toetsen. Zo kunt u gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

 

 

Stinafo staat vermeld in het register van Erkende goede doelen van het CBF.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Het CBF is een onafhankelijke instelling die sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF wil verantwoorde fondsenwerving en -besteding bevorderen door voorlichting en advies te geven aan overheidsinstanties en publiek.

Je kunt bij het CBF terecht met vragen over de CBF Erkenning Goed Doel. ​

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate