Door Stinafo gesteunde projecten

Klik op de afbeeldingen voor een impressie van het project


Debiel Scholentour

De 'Debiel Scholentour' heeft als doel om kinderen te leren omgaan met mensen die "anders" zijn. We proberen hun te verrijken met een ervaring waardoor zij leren hoe je op een positieve manier met elkaar kunt omgaan.


Samen spelen

Buurtgenoten van Plein de Kuiperij in Lieshout wilden samen met 't Laarhuis, een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten, een speelplek voor kinderen met én zonder beperking realiseren. 


Stalvrienden

Stichting de Stalvrienden is een particulier initiatief en verzorgt sinds 2005 paardrijden voor mensen met een beperking. Zij zijn dusdanig gespecialiseerd dat zij heel veel vormen van handicaps en beperkingen aankunnen.

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate