Klachtenprocedure

Wil je iets aan ons kwijt?

Als je een klacht of compliment hebt of iets anders met ons wilt delen, kun je dit via het formulier op deze pagina aan ons kenbaar maken. Onze klachtenprocedure kun je op deze pagina lezen en ook hier downloaden. 

klachtenprocedure downloaden

Onze klachtenprocedure

Stinafo wenst haar achterban en andere geïnteresseerden juist en volledig informeren over de activiteiten van ons fonds. Daartoe voeren wij o.a. campagnes en publiceren wij informatie in jaarverslagen, nieuwsbrieven, social media en andere website(s) waaronder ook onze eigen website. Mogelijk geven deze activiteiten, publicaties of andere uitingen, zoals vermeldingen in de media, aanleiding tot het stellen van vragen, het doen van suggesties of wellicht het indienen van een klacht.

Je kunt deze kenbaar maken via e-mail, telefoon, post of privéberichten via social media. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 070 - 351 27 84.

Ook kun je ons per post aanschrijven; Stinafo (Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind), Treilerdwarsweg 91, 2583 DA, Den Haag. Digitaal kunt je je reactie kenbaar maken via een mail naar info@stinafo.nl.

Uiteraard kun je je reactie ook via het formulier onderaan deze pagina indienen.

Behandeling van klachten

Je klacht/reactie wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvang je een bericht over de verdere afwikkeling.

Mocht je niet tevreden zijn over de afhandeling van je klacht, dan kun je per e-mail of schriftelijk je bezwaar indienen bij het bestuur. Een van de bestuursleden zal dan binnen 5 werkdagen reageren per e-mail over de verdere afhandeling.

Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht/reactie door Stinafo? Dan is er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt alleen klachten in behandeling die reeds bij Stinafo zijn ingediend.

Klachtenformulier

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate