Zinvolle ideeen voor minder slechte voeding en meer beweging kinderen

Hoe voorkomen we obesitas bij jonge kinderen?

Obesitas is een steeds groter wordend probleem in onze maatschappij.

Kinderen worden steeds dikker

Het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht stijgt hard, met name in de jongste leeftijdsgroepen. Eén op de zeven kinderen van twee tot zes jaar is te zwaar. In totaal telt Nederland 450.000 kinderen met overgewicht en ruim 60.000 met obesitas. Het is niet voor niets dat overgewicht als de 'ziekte' van de 21e eeuw wordt beschouwd.

Stinafo zet zich daarom in om kinderen te stimuleren gezonder te leven door hen en hun ouders voor te lichten, maar we zetten ons ook in voor kinderen en jongeren die kampen met obesitas als gevolg van een chronische ziekte, zoals Leonie. Want niet in alle gevallen is het bestrijden van obesitas een kwestie van gezonder eten alleen.

Door obesitas te besrijden (en liever te voorkomen) kunnen een groot aantal (chronische) ziekten en aandoeningen ook voorkomen worden, zoals hart- en vaatziekten, beroertes, aandoeningen aan de luchtwegen, een hoge bloeddruk, diabetes, galstenen, stress, angst, depressie, hormonale stoornissen, artritis en bepaalde vormen van kanker. Niet mis dus.

Hoe zetten we ons in tegen overgewicht?

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar hoe gaan we te werk? Voorlichting is een heel belangrijk aspect hier, waarbij we zowel kinderen die nu aan overgewicht lijden willen helpen als ook overgewicht in de toekomst willen helpen voorkomen. 

Scholen en sportverenigingen zouden bijvoorbeeld kunnen bijdragen door meer gezond en minder ongezond voedsel en drinken aan te bieden. Verdere mogelijkheden zouden kunnen zijn om een sportschoolabonnement in de basisverzekering op te nemen, een accijnsverhoging op ongezond voedsel toe te passen of het aanbod in supermarkten te veranderen.

Daarnaast zijn er ook chirurgische ingrepen die kunnen helpen in ernstige gevallen van obesitas, zoals het plaatsen van een gastric bypass waarbij de maag verkleind wordt, of bijvoorbeeld liposuctie, waarbij vetweefsel weggezogen wordt. Bij obesitas met een medische oorzaak kunnen dergelijke behandelingen zeer effectief zijn en veel medisch én psychologisch leed in de toekomst voorkomen. 

 

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate