Voorlichting

Handicaps en ziektes waar mogelijk voorkomen

Niet iedere handicap of chronische ziekte is aangeboren. Door aandacht te besteden aan een aanpassing van de levensstijl (gezond eten en voldoende bewegen, bijvoorbeeld) of zoiets simpels als veiligheid in en rondom het huis en op de weg kan veel leed voorkomen worden. Zo kunnen we de kans dat kinderen een handicap of chronische ziekte in de loop der jaren oplopen of ontwikkelen een beetje verkleinen..

Helaas zullen handicaps en chronische ziekten altijd blijven bestaan en natuurlijk zullen onze mogelijkheden als stichting om hulp te bieden altijd beperkt zijn. Desondanks zal Stinafo zich blijven inzetten om binnen haar financiële kaders al het mogelijke te doen.

Omgaan met beperkingen

Hoe ga je om met mensen met een beperking? In Nederland vinden we dat iedereen moet kunnen meedoen aan onze samenleving. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Mensen met een handicap lopen regelmatig letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. Meedoen met een handicap is nog niet vanzelfsprekend. 

Lees meer

Tegen pesten

Stinafo heeft een lespakket ontwikkeld om het pesten op school tegen te gaan. In het lespakket wordt expliciet aandacht besteed aan de positie van jongeren met een zichtbare of onzichtbare beperking. Uit onderzoek is gebleken dat zij vaker dan jongeren zonder beperking slachtoffer zijn van pesten.

Zichtbaar veilig

Nog steeds gebeuren er jaarlijks veel ongelukken in het verkeer waarbij kinderen betrokken zijn. Een groot gedeelte hiervan gebeurt onderweg van- en naar school. Stinafo zet zich in om dit aantal naar beneden te krijgen, want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel! 

Lees meer

 

Blogartikelen

Kinderen worden steeds dikker

Obesitas is een steeds groter wordend probleem in onze maatschappij, ook bij kinderen. Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te beperken?

lees meer

Voorkom ongelukken in huis!

Welke maatregelen kunt u in en om het huis nemen om de veiligheid te vergroten? Voorkom (ernstige) ongelukken met vergaande gevolgen voor uw kinderen!

lees meer

Hoe om te gaan met pesten?

Dat pesten vergaande gevolgen kan hebben horen we helaas maar al te vaak in het nieuws. Zeker kinderen met een beperking zijn een kwetsbare groep.

lees meer

"Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen."