Voorlichting

Handicaps en ziektes waar mogelijk voorkomen

Niet iedere handicap of chronische ziekte is aangeboren. Door aandacht te besteden aan een aanpassing van de levensstijl (gezond eten en voldoende bewegen, bijvoorbeeld) of zoiets simpels als veiligheid in en rondom het huis en op de weg kan veel leed voorkomen worden. Voorlichting is dus erg belangrijk om de kans dat kinderen een handicap of chronische ziekte in de loop der jaren oplopen of ontwikkelen een beetje te verkleinen.

Helaas zullen handicaps en chronische ziekten altijd blijven bestaan en zullen onze mogelijkheden als stichting om hulp te bieden altijd beperkt zijn. Desondanks blijft Stinafo zich inzetten om al het mogelijke te doen!

Omgaan met beperkingen

Hoe ga je om met mensen met een beperking? In Nederland vinden we dat iedereen moet kunnen meedoen aan onze samenleving. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Mensen met een handicap lopen regelmatig letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. Meedoen met een handicap is nog niet vanzelfsprekend. 

Lees meer

Voorkom tekenbeten

Elk jaar worden in ons land ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 25.000 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet. Daarvan houden 1.000 tot 2.500 mensen langdurig klachten. Er zijn mensen die belanden zelfs in een rolstoel. Kinderen lopen meer risico door een teek te worden gebeten. Om die reden spant ook Stinafo zich in om de ziekte van Lyme te voorkomen.

Lees meer

Zichtbaar veilig

Nog steeds gebeuren er jaarlijks veel ongelukken in het verkeer waarbij kinderen betrokken zijn. Een groot gedeelte hiervan gebeurt onderweg van- en naar school. Stinafo zet zich in om dit aantal naar beneden te krijgen, want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel! 

Lees meer

 

Artikelen

Voorkom de ziekte van Lyme

Ongeveer een kwart van alle tekenbeten wordt opgelopen door kinderen van 0 t/m 17 jaar. Reden dus om je kinderen altijd goed te controleren. Een tekenverwijderaar op zak is geen luxe.

lees meer

Voorkom ongelukken in huis!

Welke maatregelen kunt u in en om het huis nemen om de veiligheid te vergroten? Voorkom (ernstige) ongelukken met vergaande gevolgen voor uw kinderen!

lees meer

Hoe om te gaan met pesten?

Dat pesten vergaande gevolgen kan hebben horen we helaas maar al te vaak in het nieuws. Zeker kinderen met een beperking zijn een kwetsbare groep.

lees meer

"Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen."
  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate