Vraag hulp

Wij ondersteunen waar wij kunnen

Je kunt (als ouder of verzorger) bij Stinafo een aanvraag indienen voor ondersteuning, indien je aan onze voorwaarden voldoet. Ook instellingen/scholen en organisaties die projecten hebben ten behoeve van gehandicapte en chronisch zieke kinderen kunnen een aanvraag doen.

Hoewel er enkele verschillen zijn tussen aanvragen door organisaties en particulieren is de procedure in hoofdlijn vergelijkbaar.

Voor wie?

Kinderen en jongeren onder de 25 jaar waarbij sprake is van een handicap of chronische ziekte kunnen aanspraak doen op hulp van Stinafo wanneer zij elders buiten de regels voor ondersteuning vallen.

Waarvoor?

Het belangrijkste is dat de hulp direct aan het kind ten goede komt. De meeste aanvragen hebben betrekking op hulp- of leermiddelen, aanpassingen aan vervoer of inrichting, ondersteuning bij therapie, en ontspanning of vakantie in Nederland.

 

Vuistregels

Stinafo kent enkele regels om in gedachten te houden. Zo dienen alle aanvragen schriftelijk gedaan te worden, ondersteund te worden door maatschappelijk werk, vergoeden wij geen kosten achteraf, en moet uw aanvraag toetsbaar zijn door deskundigen.

Spelregels voor aanvragen

Voordat je een aanvraag kunt insturen, is het belangrijk om te bekijken of je in aanmerking komt voor het doen van een hulpaanvraag. Dit doe je door middel van de quickscans via de links hieronder. Hierbij kies je eerst of je een hulpaanvraag doet voor een individueel kind of namens een organisatie.


Indien je in aanmerking komt voor het doen van een aanvraag, bekijk dan vervolgens de documenten die hiervoor nodig zijn. Dit overzicht vindt je ook via de links hieronder. Vervolgens wordt je doorgestuurd naar een pagina waar je de aanvraag kunt versturen. Wij nemen deze vervolgens in behandeling.

Vraag je hulp aan voor een individueel kind? Je vindt de quickscan en benodigde documentatie via:

Individueel kind

Vraag je hulp voor vervoer en aangepaste hulpmiddelen? Dan verwijzen we je graag door naar:

SFIHG

Vraag je hulp aan voor een project namens een organisatie? Je vindt de quickscan en benodigde documentatie via:

Projecten

"Als ouder of verzorger van een kind met een beperking of chronische ziekte kun je een aanvraag voor ondersteuning indienen bij Stinafo. Wij geven ook financiële steun aan organisaties voor projecten"

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate